VÅR TRO

rod-long-DRgrzQQsJDA-unsplash

Bibeln

Bibeln är Guds utandade ord och uppenbarade sanning. Dess ord är levande och verksamt, normen för lära och liv samt källa till kunskap om Guds vilja.

Treenigheten

Det finns en enda Gud, en treenighet vars personer – Fadern, Sonen och den helige Ande – är helt likställda och eviga. Jesus Kristus, den andra personen i Gudomen, är Gud kommen i köttet, sann Gud och sann människa.

Människan

Människan skapades till Guds avbild, till man och kvinna, för att leva i gudstillbedjan och i kärleksfull gemenskap med honom och med sin nästa. Hon gavs en fri vilja och sattes av Herren till att råda över skapelsen, att ansvara för och förvalta den.

Frälsningen

Genom överträdelse föll människan i synd och skildes från Gud. Hennes enda hopp om försoning och upprättelse finns i Jesus Kristus, Guds Son. På korset bar Jesus Kristus människans synd. Genom sitt utgjutna blod, sin död och sin uppståndelse på den tredje dagen, försonade han människan med Gud, besegrade döden och djävulen, och beredde frälsning för hela mänskligheten. Denna frälsning blir en personlig verklighet i en människas liv genom att hon, efter att ha hört evangeliet, med sin mun bekänner att Jesus är Herren och i sitt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda. Frälsningen ges av nåd genom tro, inte genom gärningar. Gärningarna är ett uttryck för tron. Mottagandet av frälsningen ger barnaskap hos Gud och delaktighet i hans familj. Detta bekräftas av Andens inre vittnesbörd. Samme Ande kallar till Kristuslikhet genom ett liv i efterföljelse, helighet och kärlek.

Dopet

Dop i vatten på Kristi befallning innebär att en troende har dött och begravts med Kristus och har uppstått, förenad med honom, för att vandra i ett nytt liv.

Korset

Jesus visar oss genom sitt liv och sitt fullbordade verk på korset att Gud vill frälsa människan till ande, själ och kropp, och beröra varje område av hennes liv med sin kraft, godhet och nåd. Han inbjuder varje människa att genom tro söka efter och leva i segern och välsignelsen av hans försoning. Den fullständiga upprättelsen av människan sker däremot i den kommande härligheten.

Andedopet

Alla troende kan och bör helhjärtat söka dopet i den helige Ande i enlighet med Guds löfte. Denna erfarenhet är skild från och åtföljer den nya födelsen. Andedopet ingjuter andlig kraft till livet och tjänsten för Herren, och ett yttre tecken på det är tungotalet.

Församlingen

Församlingen, lokal och universell, är Kristi kropp och Guds familj. Den byggs av Jesus, dess huvud, och är köpt med hans blod. Den är sanningens pelare och grundval, och ett andligt hem för alla troende. Församlingen är instrumental i byggandet av Guds rike på jorden, och dödsrikets portar har inte makt över den.

Nattvarden

Nattvarden är instiftad av Jesus, det nya förbundets måltid mellan Gud och människa. Firandet av Herrens måltid, genom att äta av brödet och dricka av bägaren, sker till minne av Jesus och är en delaktighet i hans kropp och blod.

Återkomsten

Jesus ska en dag komma tillbaka för att slutgiltigt fullborda löftena om det messianska riket, då han kommer att regera i tusen år på jorden. Därefter kommer alla människor att dömas. De som genom tro tagit emot frälsningens gåva i Kristus döms till evigt liv med Herren, och de som inte trott döms till evigt fördärv skilda från honom. Sedan kommer nya himlar och en ny jord, där rättfärdighet bor.