VÅR VISION

_MUS3374

Vad för ett hus kan du bygga åt mig?” Denna fråga upplever vi att Gud har ställt till oss genom det Jesaja skriver i sitt sista kapitel. Vårt svar på den frågan blev - ett hus fyllt av liv. Vår vision sammanfattas i dessa ord: Evigt liv, Andens liv, hela livet.

Evigt liv

Vi vill vara en hus där Jesus är centrum av allt. Budskapet om Jesus död på korset och uppståndelse ur graven har kraft att frälsa, hela, befria och ge evigt liv. Vi vill göra Jesus känd  och se människor både i och utanför kyrkan förvandlade av Hans kärlek.

Joh 3:16  |  1 Joh 5:11  |  Jesaja 58:6-12

Andens liv

Vi vill vara ett hus fyllt av liv och frihet i den Helige Ande. Ett hus fyllt av tillbedjan och bön där den helige Ande får utrymme att verka i och genom folket och göra oss mer lika Jesus.

2 Kor 3:17  |  Joel 3:1  |  Joh 14:26

Hela livet

Vi vill vara ett hus för hela livet, för alla generationer, med en kultur av ärlighet och öppenhet. Vi vill att vår kyrka speglar Jesu armar som alltid är öppna för oss. Varje människa är värd att känna sig sedd och älskad oavsett hur livet ser ut.

Jes 57:15  |  Ef 6:14